Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ďakujem za Vašu návštevu na mojich stránkach, teší ma Váš zájem. Beriem ochranu vašich súkromých údajov vážne a chcem, aby ste sa pri návšteve mojich internetových stránok cítili dobre a bezpečne. Ochrana vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre mňa dôležitou záležitosťou na ktorú pri mojich obchodných procesoch beriem ohľad.

Osobné údaje, ktoré sú získavané behom návštevy týchto webových stránok, spracovávam v súladu so Zákonom č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov.

 

Právo na informácie

Na požiadanie vám Ing. Slavomíra Harcegová, Ars Vivendi podľa možnosti obratom a písomne oznámim, či a aké osobné údaje mám o vás zaznamenané. Pokiaľ by napriek mojim snahám o správnosť údajov a aktuálnosť boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravím.

Pokiaľ máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete ju smerovať na e-mailovú adresu: harcegova@arsvivendi.sk, kde som vám k dispozícii nielen v prípade žiadosti o informácie, ale aj v prípade podnetov alebo sťažností.

 

Kódex ochrany údajov

Získavanie a spracovávanie osobných údajov

Keď navštívite moje webové stránky, zaznamenajú naše webové servery štandardným spôsobom IP adresu, ktorá vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej ma navštívite, webové stránky, ktoré u mňa navštívite, a tiež dátum a dĺžku návštevy. Osobné údaje se zaznamenajú iba vtedy, keď mi ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie, ankiet, vypísanie cien alebo na realizácii zmluvy.

 

Bezpečnosť

Ing. Slavomíra Harcegová, Ars Vivendi prijíma technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby chránil u nás vedené údaje proti manipulácii, strate, zničení a zásahu nepovolaných osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sa s vývojom technológií neustále zlepšujú.

 

Použitie a postúpenie osobných údajov

Ing. Slavomíra Harcegová, Ars Vivendi používa vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu, na ankety týkajúce sa produktov a na marketingové účely vždy iba v takom rozsahu, aký je k tomu potrebný.

Postúpenie osobných údajov štátnym zariadením a úradom nasleduje len v rámci záväzných právnych predpisov. Moji spolupracovníci, agentúry a obchodníci sú z mojej strany viazaní diskrétnosťou.

 

Možnosť odhlásenia

Chcem vaše údaje použiť k tomu, aby som vás mohla informovať o mojich produktoch a službách, prípadne zistiť váš názor na ne. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná. Pokiaľ by ste s nimi nesúhlasili, môžete mi to kedykoľvek oznámiť, aby som mohla údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v pätičke každého emailu.

 

Cookies

Ing. Slavomíra Harcegová používa cookies k tomu, aby mohla sledovať preferencie návštevníkov a aby mohla podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé “súbory”, ktoré se uložia na váš pevný disk. To vedie k zjednodušeniu navigácie a zaistenia vysokej miery užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať k zisteniu, či ste už zo svojho počítača navštívili moje stránky. Identifikuje se iba cookies na vašom počítači.

Používanie cookies môžete deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Prehlásenie predávajúceho: Ing. Slavomíra Harcegová, Ars Vivendi sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadávate v objednávke eBooku sú dôležité pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používam ich k realizácii celého obchodu, vrátane dôležitých účetných operácií, vystavenie daňových dokladov, identifikáci Vašich bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s Vami.

Vaše detailné osobné dáta aj údaje o nákupoch sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Súhlas registrujúceho sa návštevníka webu: Vyplnením webového formulára súhlasí kupujúci so zaradením všetkých ním vyplnených osobných údajov do databázy Ing. Slavomíra Harcegová, Ars Vivendi, Na nádvorí 11, 971 01 Prievidza, IČO 40 421 732, ako správcu a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné informácie prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolania súhlasu.

Zároveň registrovaný dáva súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal informácie o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.