Jang - Jin

Slnko - Mesiac

svetlo - tma

deň - noc 

muž - žena 

aktívny - pasívny 

pohyb - pokoj

tvrdý - mäkký 

vonku - vnútri

vysoký - nízky 

        To je niekoľko príkladov jinového a jangového princípu. Určite ste to už niekde počuli. Čo to vlastne je? Jin a jang môžeme vnímať ako dve základné a protichodné kvality, ako určitú charakteristiku každého predmetu alebo deja v prírode. Jang predstavuje aktívny princíp, jin naopak pasívny. V čistej forme sa nikdy nevyskytujú, to symbolizuje tá biela bodka v čiernom a čierna v bielom poli. Každý predmet alebo dej obsahuje obe sily, záleží na tom v akom sú vzájomnom pomere. Či predmet alebo dej má jinový alebo jangový charakter záleží tiež od toho, s čím ich navzájom porovnávame, je to teda relatívny pojem. 
 

Ani jedna z charakteristík nie je dobrá alebo zlá, obe sú potrebné a majú svoj význam. Tak ako príroda má regulačné mechanizmy, ktoré sa pri vychýlení rovnováhy snažia opäť vyvážiť tieto dva princípy, aj v našom priestore sa snažíme o rovnováhu medzi nimi.


Nadbytok jedného alebo druhého princípu spôsobí nerovnováhu a naruší harmóniu, vyrušuje nás a má negatívny vplyv na človeka. Nadmerný chlad aj nadmerná horúčava, príliš tmavý alebo príliš preslnený priestor, prehnane farebný alebo naopak monotónne pochmúrny, takisto preplnený či úplne prázdny priestor, to všetko sú príklady porušenia rovnováhy, ktorá následne narušuje našu vnútornú rovnováhu, necítime sa v takomto priestore príjemne.    

V priestore sa snažíme o dosiahnutie rovnováhy medzi oboma princípmi. Pokiaľ máte miestnosť otočenú na sever, tmavú a chladnú, znamená to že v nej prevláda jinový charakter. Vyvážiť ju môžete doplnením jangu - doplniť osvetlenie, zvýšiť teplotu, zariadiť v svetlých žiarivých farbách. A naopak, ak máte miestnosť otočenú na juh, s veľkými oknami, presvetlenú a prehriatu, vyvážite ju pridaním závesov, tmavšieho nábytku a podobne.

Základom je rovnováha

Rovnováha medzi jin a jang je dynamická, stále sa mení, nie je možné dosiahnuť trvalú rovnováhu, a ani by to nemalo zmysel. Najlepšie to môžeme vidieť na striedaní dňa a noci - v noci je úplná tma, chlad - maximum jinovej energie, postupne prechádza do rána, na obed je maximálne jangová energia, najväčšie svetlo aj teplo, ktoré postupne prechádza zase do večerného šera až do ďalšej noci. Aký by malo zmysel, keby bolo stále pološero a stredne teplo?