Ako určiť sektory podľa svetových strán

Väčšina doporučení, s ktorými sa vo feng šuej stretnete, zahŕňa niektorý svetový smer. „Umiestnite si do severného sektora to či ono“, „ošetrite si severovýchodný sektor pred takým či onakým vplyvom“, „ak máte vstupné dvere v južnom sektore…“ a podobne. Čo sa tým myslí? Ako zistím, kde mám v byte aký sektor?

Prečo si potrebujeme určiť sektory?

Každý svetový smer má svoju špecifickú kvalitu, ktorá sa prejavuje určitým spôsobom a ovplyvňuje inú oblasť nášho života. Niektoré vonkajšie rozdiely sú zjavné – napríklad intenzita a denná doba dopadu priameho slnečného svetla v jednotlivých častiach domu podľa toho, na ktorú svetovú stranu sú orientované. Tieto rozličné kvality  svetových smerov automaticky berieme do úvahy a nikoho by nenapadlo umiestniť si napríklad spálňu na juh a obývaciu izbu na sever.

Svetové smery obsahujú ale aj iné charakteristiky, ktoré nie sú na pohľad zjavné. Ak tieto kvality priestoru pri zariaďovaní ignorujeme, môže sa nám stať, že sa energia prejaví spôsobom, ktorý nám nebude príjemný. Preto je dobré vedieť, kde v našom dome či byte sa aký sektor nachádza, vnímať jeho kvalitu, vedieť, ktorý prvok použiť a ktorému sa v danom sektore radšej vyhnúť. Je užitočné vedieť, ktorá časť domu ktorú oblasť nášho života ovplyvňuje, na ktorý telesný orgán vplýva. Môžeme potom vedome s priestorom pracovať, tvoriť si svoj život v súlade so svojimi predstavami. Nie sme viac obeťou náhodných okolností a situácií, ktoré sa nám dejú. Vieme si v našom priestore „prečítať“ príčiny a vedome prispieť k zmene situácie, s ktorou nie sme spokojní.

Čo potrebujeme k určeniu sektorov?

podorysV prvom rade potrebujeme pôdorys nášho domu či bytu. Pokiaľ ste stavali dom, pôdorys bol súčasťou projektovej dokumentácie, rovnako ak ste kupovali nový byt. Pokiaľ pôdorys nemáte, budete si ho musieť najprv zostrojiť. Na zistenie orientácie bytu na svetové strany poslúži kompas, a na zakreslenie zistených údajov potrebujete ešte pravítko, uhlomerceruzku.

Ako budeme postupovať

Nájdite si na pôdoryse ťažisko. Pokiaľ máte pôdorys pravidelný štvorcového alebo obdĺžnikového tvaru, bude ťažisko zhodné so stredom a nájdete ho úplne jednoducho – ako priesečník uhlopriečok vedených z rohov domu. Pri zložitejších tvaroch je to trochu komplikovanejšie. Ak je nepravidelnosť malá a potrebujete iba zistiť, v ktorých miestach približne sa ktorý sektor nachádza, môžete pôdorys proste len doplniť do obdĺžnikového tvaru a postupovať ako pri pravidelnom pôdoryse. Ak je ale nepravidelnosť výraznejšia, máte dom do L alebo ešte zložitejší tvar, bude potrebné ťažisko určiť inak. Existujú na to rôzne výpočtové aj grafické metódy, pre vaše domáce použitie vás ale naučím jednoduchý empirický spôsob, ktorým bez problémov nájdete ťažisko aj toho najkomplikovanejšieho pôdorysného útvaru.

podorys2Prekreslite si obvodový tvar vášho domu či bytu na tvrdší papier (môžete použiť trebárs krabicu od topánok) a  vystrihnite ho. Zoberte špendlík (môžete použiť aj kružidlo alebo ostro zastrúhanú ceruzku) a pokúste sa položiť papier s vystrihnutým pôdorysom na jeho hrot tak, aby papier zostal v rovnováhe. Položte ho len jemne, aby sa špendlík nezapichol. Pokiaľ sa vám papier nakláňa na niektorú stranu, posúvajte špendlík, až kým sa vám nepodarí ako – tak papier vybalancovať. Do tohto miesta zapichnite špendlík, to bude hľadané ťažisko. Teraz si nájdený bod preneste späť na pôvodný pôdorys, a môžeme začať s určovaním svetových smerov.

Základ je vedieť, kde je sever

Zoberte si kompas (lepší je taký, ktorý má aspoň 1 stranu rovnú) a zamerajte si sever na viacerých miestach domu. Pokiaľ vám kompas ukazuje všade rovnako, môžete tento údaj považovať za smerodajný a preniesť si ho do pôdorysu. Zarovnajte kompas rovnou hranou rovnobežne so stenou (ak používate okrúhly kompas, položte ho na hranatú podložku a takto priložte k stene), v ktorej sú vstupné dvere, a zmerajte uhol, ktorý zviera strelka kompasu s múrom. Na pôdoryse veďte cez ťažisko rovnobežku s múrom so vstupnými dvermi, uhlomerom si naznačte nameraný uhol a potiahnite z ťažiska čiaru – to bude severná os vášho domu.

Čo však urobiť, ak kompas nemáte, alebo vám ukazuje na každom mieste inak?

Našťastie v dnešnej v dobe nájdeme všetky odpovede na internete 🙂 . Nájdite si na maps.google.com váš dom. Ak ho neviete v mape presne identifikovať, prepnite si na letecký pohľad, môžete využiť aj Street View. Vytlačte si mapu so svojím domom v najväčšom možnom zväčšení (ak nemáte dotykový display, môžete pracovať priamo na obrazovke, chce to ale trochu viac zručnosti). Narysujte kolmicu od rohu domu kolmo hore. Z toho istého rohu potiahnite čiaru po hrane domu. Zmerajte uhol medzi týmito dvoma čiarami (ak pracujete priamo na obrazovke, tak samozrejme nerobíte čiary, iba priložíte pravítka 😀 ). Vráťte sa k pôdorysu a veďte pomocnú čiaru z ťažiska rovnobežne s tým múrom domu, ktorý ste na mape obtiahli. Druhú čiaru veďte z ťažiska tak, aby zvierala s pomocnou čiarou nameraný uhol. Ak sa náhodou neviete zorientovať, do ktorej strany máte uhol namerať, priložte pôdorys k mape tak, aby ste ho mali zorientovaný podľa svetových strán, a z ťažiska veďte kolmicu k hornému okraju mapy. Takto narysovaná čiara predstavuje severnú os vášho domu či bytu.

Určiť sektory je teraz už hračka

Veďte ťažiskom čiaru zvierajúcu so severnou osou uhol 22,5° na obidve strany. Veďte ťažiskom kolmice na obe tieto čiary. Predelili ste tým dom na 8 častí – 8 sektorov podľa svetových smerov. Teraz už stačí len pooznačovať jednotlivé sektory – kde je severná os, tam je pochopiteľne severný sektor, napravo od neho je severovýchodný a tak ďalej. Ak to budete potrebovať, rovnakým spôsobom si môžete určiť sektory aj v jednotlivých izbách. V poslednej fáze si preneste informáciu z papiera do reálneho priestoru. Teraz si môžete ošetriť byt podľa lietajúcich hviezd, viete, do ktorej miestnosti patrí aký prvok, alebo kam si môžete umiestniť Vision Board tak, aby ste jeho účinok podporili aj energiou miesta 🙂

 

 

 

 

Slavomíra Harcegová
Pracujem ako konzultant feng šuej a dizajnér. Pomáham ľuďom vytvoriť si harmonický domov, učím ich zariadiť si svoj priestor tak, aby ich dobíjal pozitívnou energiou a podporoval na ceste k splneniu svojich snov. Rada to naučím aj vás :-)
Komentáre